Welhaven Rør & Elektro logo
Elektriker som skrur i sikringsskap
El-kontroll: Hvorfor og hvordan?

Ved å gjennomføre en el-kontroll, går en av våre elektrikere grundig over det elektriske anlegget i boligen din og skriver en tilstandsrapport. Eventuelle feil og mangler blir avdekket og påpekt. Dermed er det enkelt å få oversikt over anleggets tilstand og rette opp eventuelle feil. Vår Elkontroll er godkjent som dokumentasjon ved boligsalg.

Bestill el-kontroll – Unngå brann

En el-kontroll er et av de viktigste brannforebyggende tiltakene du kan gjøre. Det er eneste måte å avdekke skjulte feil på anlegget.

Fire av ti boligbranner i Norge kommer av feil på det elektriske anlegget eller feil bruk av elektriske apparater. I mange tilfeller kunne brannen vært unngått dersom det elektriske anlegget hadde blitt sjekket med jevne mellomrom. Du er selv ansvarlig for at det elektriske anlegget i boligen din er i forsvarlig stand.

Sikre boligsalget med en el-kontroll

Feil på det elektriske anlegget eller feil bruk er den vanligste brannårsaken i Norge. Dette har derfor vært et typisk stridstema etter boligkjøp, og fra og med januar 2022 har det derfor kommet nye krav til dokumentasjon ved boligsalg.

Vår El-kontroll er godkjent som dokumentasjon ved salg. Den gir trygghet for både selger og kjøper, og kan føre til at noen strekker seg litt ekstra i budrunden.

Om el-kontrollen

El-kontrollen foretas ved hjelp av målinger, i tillegg til visuell sjekk av anlegget og omfatter i hovedsak: inntakssikringer, sikringsskap, jordingsanlegg, sikringer, apparater og utstyr, skjøteledninger, defekt materiell og elsikkerhetsinformasjon. Tilkoblingene i sikringsskapene blir kontrollert for å avdekke om det kan være antydning til varmeutvikling.

Sertifisert for el-kontroll

Vi har sertifiseringer for el-kontroll på boliger og næringsbygg, i henhold til:

  • NEK 405-2 Bolig
  • NEK 405-3 Næringsbygg

Hva er forskjellen på el-kontroll og el-sjekk?

Kort sagt er el-sjekk en overordnet gjennomgang av det elektriske anlegget. Vi utfører en visuell befaring, noen kontrollmålinger og ser over vanlige slitasjepunkter i sikringsskapet, med mer.

En el-kontroll er en grundig kontroll av det elektriske anlegget med fastmontert elektrisk utstyr, som følger en standardisert sjekkliste. Rapporten fra en el-kontroll fungerer som gyldig dokumentasjon på at det elektriske anlegget er i god stand og kan blant annet brukes for å få billigere forsikring.

Få pristilbud raskt!

Andre gode tips: