Welhaven Rør & Elektro logo
Vannlekkasje i hjemmet
Å hindre dyre vannskader er billigere enn du tror

Hvert 7. minutt oppstår det en vannskade i norske hjem. Derfor bør du investere i en smart lekkasjesikring.

Hvert år påfører vannskader norske hjem kostnader på over to milliarder. Som regel skyldes skadene lekkasjer fra vannrør. Spesielt eldre boliger har rør som er utsatt for lekkasje. Det beste er å skifte ut disse før de er utslitt, men dette blir ofte nedprioritert.

Og da kan det være avgjørende å ha på plass en løsning som varsler ved lekkasje. Lekkasjesikring er raskt og enkelt å installere, men det må gjøres av fagfolk.

Hvordan fungerer lekkasjesikring?

En lekkasjesikring hindrer ikke lekkasjer i å oppstå, men varsler med lys og lyd, samt automatisk stoppe vanntilførselen ved registrering av lekkasje.

Installeringen er enkel, uavhengig av om du bor i en eldre bolig, leilighet eller har hytte. Vi installerer en magnetventil på hovedvannledningen inn i boligen, og plasserer trådløse sensorer ved vanninstallasjoner rundt om i hjemmet. Sensorene kan deretter detektere lekkasjer og gi beskjed til sentralenheten, som igjen vil stenge vannet.

Billigere forsikring

Som en bonus tilbyr mange forsikringsselskaper billigere forsikring dersom du har montert lekkasjesikring, og kan dokumentere at det er utført av fagfolk.

Få pristilbud raskt!

Andre gode tips: