Elkontroll / Elsjekk i Lier

Ved å gjennomføre en el-sjekk, går en av våre elektrikere gjennom hele det elektriske anlegget i boligen din og skriver en tilstandsrapport. Eventuelle feil og mangler blir avdekket og påpekt. Dermed er det enkelt å få oversikt over anleggets tilstand og rette opp eventuelle feil.

Ønsker du en elkontroll / elsjekk hjemme? – Få et uforpliktende pristilbud eller Ring oss nå

Bestill Elsjekk – Unngå brann

Fire av ti boligbranner i Norge kommer av feil på det elektriske anlegget eller feil bruk av elektriske apparater. I mange tilfeller kunne brannen vært unngått dersom det elektriske anlegget hadde blitt sjekket med jevne mellomrom. Du er selv ansvarlig for at det elektriske anlegget i boligen din er i forsvarlig stand.

Om el-sjekken

Elkontrollen foretas ved hjelp av målinger i tillegg til visuell sjekk av anlegget og omfatter i hovedsak: inntakssikringer, sikringsskap, jordingsanlegg, sikringer,apparater og utstyr, skjøteledninger, defekt materiell og elsikkerhetsinformasjon. Tilkoblingene i sikringsskapene blir kontrollert for å avdekke om det kan væreantydning til varmeutvikling. 

Sertifiseringer elsjekk

Vi er sertifisert på følgende elsjekker

  • NEK 405-2 Bolig
  • NEK 405-3 Næringsbygg

En vanlig boligkontroll tar ca. 30–60 minutter.

elektriker monterer downlights

Befaring og tilbud

Ring oss idag for et uforpliktende møte og befaring. Vi utfører mer en gjerne en elsjekk hos deg. Dersom du har større prosjekter, vil vi gjerne delta i planleggingen, slik at vi kan rådføre deg og montere den mest optimale løsningen for ditt behov. Våre elektrikere har høy kompetanse og innsikt på hva som rører seg av de nyeste og mest energibesparende løsningene som til en hver tid finnes på markedet.


Ring oss
eller fyll inn skjemaet

Elsjekk fra autoriserte elektrikere som er medlem av Norgeseliten

Vi er medlem av Norgeseliten, og du kan på den måten være trygg på at du får besøk av kvalitetsbevisste elektrikere, uansett om du bor i Drammen, Lier, Asker, Bærum eller Oslo.