Elkontroll / Elsjekk

Ved å gjennomføre en el-sjekk, går en av våre elektrikere gjennom hele det elektriske anlegget i boligen din og skriver en tilstandsrapport. Eventuelle feil og mangler blir avdekket og påpekt. Dermed er det enkelt å få oversikt over anleggets tilstand og rette opp eventuelle feil. Vår Elkontroll er godkjent som dokumentasjon ved boligsalg.

Ønsker du en elkontroll / elsjekk hjemme? – Få et uforpliktende pristilbud eller Ring oss nå

Bestill Elsjekk – Unngå brann

En Elkontroll er et av de viktigste brannforebyggende tiltakene du kan gjøre. Det er eneste måte å avdekke skjulte feil på anlegget.

Fire av ti boligbranner i Norge kommer av feil på det elektriske anlegget eller feil bruk av elektriske apparater. I mange tilfeller kunne brannen vært unngått dersom det elektriske anlegget hadde blitt sjekket med jevne mellomrom. Du er selv ansvarlig for at det elektriske anlegget i boligen din er i forsvarlig stand.

Om el-sjekken

Elkontrollen foretas ved hjelp av målinger i tillegg til visuell sjekk av anlegget og omfatter i hovedsak: inntakssikringer, sikringsskap, jordingsanlegg, sikringer,apparater og utstyr, skjøteledninger, defekt materiell og elsikkerhetsinformasjon. Tilkoblingene i sikringsskapene blir kontrollert for å avdekke om det kan væreantydning til varmeutvikling. 

Sertifiseringer elsjekk

Vi er sertifisert på følgende elsjekker

  • NEK 405-2 Bolig
  • NEK 405-3 Næringsbygg

Sikre boligsalget med en EL-kontroll

Feil på det elektriske anlegget eller feil bruk er den vanligste brannårsaken i Norge. Dette har derfor vært et typisk stridstema etter boligkjøp, og fra og med januar 2022 har det derfor kommet nye krav til dokumentasjon ved boligsalg.

Vår Elsjekk er godkjent som dokumentasjon ved salg. Den gir trygghet for både selger og kjøper, og kan føre til at noen strekker seg litt ekstra i budrunden.

elektriker monterer downlights

Fastpris på Elkontroll

Vi tilbyr fastpris* på Elkontroll på leiligheter og eneboliger:

Leilighet inntil 90 m2: kr 2900,-

Enebolig inntil 200 m2: 3900,-

*Prisen inkluderer inntil 30 minutter kjøring fra Lier, og at boligen kun har 1 sikringstavle. Er kjøreavstanden lengre, eller boligen større, blir vi enige om pris på forhånd.

Prisene er inklusiv mva.

Ring oss eller fyll inn skjemaet

Elsjekk fra autoriserte elektrikere som er medlem av Norgeseliten

Vi er medlem av Norgeseliten, og du kan på den måten være trygg på at du får besøk av kvalitetsbevisste elektrikere, uansett om du bor i Drammen, Lier, Asker, Bærum eller Oslo.